Trên tay Dell Gaming G15 5515: Hầm hố, màn 120 Hz, hiệu năng mạnh mẽ

Trên tay Dell Gaming G15 5515: Hầm hố, màn 120 Hz, hiệu năng mạnh mẽ
Dell Gaming G15 5515 giá từ 24.99 triệu. Dell Gaming G15 5515 cấu hình mạnh với AMD Ryzen 7 cùng RAM 16 GB. Sau đây là bài trên tay Dell Gaming G15 5515.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM