Máy ảo Windows 11 cũng sẽ phải có TPM 2.0 mới chạy được

Máy ảo Windows 11 cũng sẽ phải có TPM 2.0 mới chạy được
Trong bản cập nhật mới nhất của Windows 11 Insider, Microsoft ghi rằng Windows 11 khi chạy trên máy ảo giờ cũng sẽ yêu cầu cấu hình giống như khi chạy máy thật, bao gồm cả việc phải hỗ trợ TPM 2.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM