Gần 1,5 triệu học sinh không có máy tính học trực tuyến

Gần 1,5 triệu học sinh không có máy tính học trực tuyến
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 12/9, gần 1,5 triệu học sinh thiếu thiết bị học tập online.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM