Đây là app Photos mới của Windows 11

Đây là app Photos mới của Windows 11
Panos Panay, người đứng đầu mảng Windows ở Microsoft, mới đăng 1 video lên Twitter để cho chúng ta xem qua ứng dụng Photos mới trong Windows 11. Ngoài các thành phần được bo góc…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM