Microsoft Edge 93: Bổ sung tính năng nhóm tab, tuỳ chọn thu gọn panel Vertical Tabs…

Microsoft Edge 93: Bổ sung tính năng nhóm tab, tuỳ chọn thu gọn panel Vertical Tabs…
Microsoft Edge vừa có bản cập nhật 93 mang đến một số tính năng và thay đổi mới bao gồm tính năng Tab Groups, cách kích hoạt chế độ Picture in Picture mới cho video và tuỳ chọn thu gọn panel…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM