VESA công bố chuẩn DisplayHDR 600 True Black, định hướng cho màn hình máy tính OLED và microLED

VESA công bố chuẩn DisplayHDR 600 True Black, định hướng cho màn hình máy tính OLED và microLED
Hiệp hội VESA (Video Electronics Standards Association) vừa mở rộng chương trình chuẩn DisplayHDR của họ, thêm một tiêu chuẩn mới mang tên DisplayHDR 600 True Black.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM