MacBook gập mà không sleep là bị lỗi gì?

MacBook gập mà không sleep là bị lỗi gì?
Có vài lý do để khi máy MacBook của bạn gập rồi nhưng nó vẫn chạy mà không chịu sleep:
+ Spotlight còn chạy index
+ Có chuột hay bàn phím Bluetooth vô tình cấn phím…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM