Lầu Năm Góc đặt cược vào Intel để làm đầu tàu cho dự án xây dựng hệ sinh thái bán dẫn nội địa RAMP-C

Lầu Năm Góc đặt cược vào Intel để làm đầu tàu cho dự án xây dựng hệ sinh thái bán dẫn nội địa RAMP-C
Bộ quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) đã vừa chọn Intel để dẫn đầu chương trình Rapid Assured Microelectronics Prototypes - Commercial (RAMP-C) của Lầu Năm Góc. Mục tiêu sẽ là xây dựng hệ sinh thái sản xuất…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM