Rò rỉ HP Slatebook 14 - Laptop chạy Android

Hình ảnh bị rò rỉ từ trang Notebook Italia đã tiết lộ HP SlateBook 14 laptop đầu tiên dùng Android làm nền tảng chính.

Rò rỉ HP Slatebook 14 - Laptop chạy Android
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM