Xuất hiện thêm ảnh Samsung Galaxy Tab S 10.5

Trước khi ra mắt chính thức Samsung Galaxy Tab S 10.5 tiếp tục rò rình thêm hình ảnh mới nhất.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM