Sẽ có 34 tỷ thiết bị IoT được lắp đặt trên trái đất vào năm 2020

Sẽ có 34 tỷ thiết bị IoT được lắp đặt trên trái đất vào năm 2020

Sẽ có 34 tỷ thiết bị IoT (Internet of Things) được lắp đặt trên trái đất vào năm 2020, đó là bao gồm các nền tảng như smartphone, tablet, máy tính...

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM