Bản cập nhật Android 4.2.2 của HTC One

Nếu như bạn đã cầm trong tay một chiếc HTC One thì sự xuất hiện của Android 4.2.2 hẳn là một tin thực sự quan trọng.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM