5 tính năng được chờ đợi trên Galaxy Note 6

Trong năm 2016 này, Samsung Galaxy Note 6 là một trong những sản phẩm đã và đang được mong đợi nhất. Vậy với những gì đã làm được của Galaxy Note 4 và Galaxy Note 5, điều gì đang được kỳ vọng ở thiết bị này?

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM