Tương lai của Nokia là Asha, không phải Lumia

Có ý kiến cho rằng Nokia đang lao vào vòng xoáy sụp đổ. Còn một cổ đông của Nokia nhấn mạnh với CEO Nokia, Stephen Elop:'kết quả mới là điều quan trọng. Con đường đến địa ngục thường được lát bằng những dự định rất tốt đẹp. Tốt hơn hết là nên chuyển sang một con đường khác.'Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM