Fairphone 2 - Điện thoại 'xếp hình' sẵn sàng ra mắt thị trường

Điện thoại lắp ghép được coi là tương lai của thế hệ smartphone tiếp theo bởi nó rất tiện lợi cho người dùng, có thể thay thế bộ phận khi bị hỏng, nâng cấp dễ dàng nếu muốn.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM