Apple lựa chọn giải pháp nào để chống nước cho iPhone ?

Được đề xuất từ hồi tháng 5 năm 2014, Apple Insider báo cáo rằng người khổng lồ công nghệ gần đây đã được cấp bằng sáng chế mang tên 'trục xuất chất lỏng qua các lỗ ', trong đó mô tả một giải pháp tiềm năng cho việc loại bỏ nước bên trong các cổng của thiết bị.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM