Khôi phục cài đặt gốc cho smartphone Android

Tại đây bạn chọn Xóa các cài đặt chứ không chọn khôi phục cài đặt gốc, chiếc điện thoại của bạn sẽ trở về trạng thái cài đặt như ban đầu nhưng không hề mất dữ liệu bên trong máy.

Khôi phục cài đặt gốc cho smartphone Android

Chúc các bạn thành công!


  • Những tính năng cực hữu ích trên smartphone có thể bạn chưa biết
  • Thêm cách quay phim màn hình Android không cần root, bạn đã biết chưa?

Nguồn:Thế giới di động