Korea Times: LG đang hợp tác với Google phát triển sản phẩm mới

Gạt Nexus 4 sang một bên, LG đang cùng với Google đang thúc đẩy việc phát triển một mẫu smartphone khác.Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM