Samsung Galaxy S6 có thiết kế giống iPhone

Theo hình ảnh rò rỉ mới nhất, Samsung Galaxy S6 có thiết kế giống iPhone 6 đến lạ lùng.

 

 

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM