Điện thoại iPhone được cài sẵn phần mềm gián điệp theo dõi người dùng?

Theo Edward Snowden, điện thoại iPhone được nhúng sẵn một phần mềm bí mật với thiết kế đặc biệt, có thể tự kích hoạt nhằm giúp chính phủ các quốc gia thu thập thông tin từ người dùng.

 

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM