Doanh thu Xiaomi hơn 12 tỷ USD, lợi nhuận tăng mạnh

Doanh thu Xiaomi hơn 12 tỷ USD, lợi nhuận tăng mạnh
Tập đoàn Trung Quốc vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021, cho thấy tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM