Apple cho phép người dùng sửa chữa iPhone 12 và iPhone 13 thông qua chương trình mới

Apple cho phép người dùng sửa chữa iPhone 12 và iPhone 13 thông qua chương trình mới
iPhone 13 và iPhone 12 là hai mẫu điện thoại đầu tiên tham gia vào chương trình tự sửa chữa mới của Apple. Đó là chương trình đặc biệt gì của Apple?
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM