Điện than vẫn là thách thức lớn cho mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

Điện than vẫn là thách thức lớn cho mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050
Số liệu của WB cho thấy nguồn phát thải lớn nhất của ngành điện hiện nay là các nhà máy điện than. Tổng phát thải liên quan đến năng lượng gồm cả bên cung và bên cầu khoảng 65%, trong đó phát thải ngành điện chiếm 61%.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM