iPhone 13 Pro Max ra mắt: thời điểm vàng sắm iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Pro Max ra mắt: thời điểm vàng sắm iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max đánh mất vị thế dẫn đầu của mình sau khi thế hệ iPhone 13 ra mắt. Nhưng đây là thời điểm vàng để mua iPhone năm 2020. Tại sao như vậy?
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM