Galaxy S22 và Xiaomi 12 không phải là điện thoại đầu tiên dùng Snapdragon 898 SoC

Galaxy S22 và Xiaomi 12 không phải là điện thoại đầu tiên dùng Snapdragon 898 SoC
Một bài đăng trên Weibo tiết lộ Xiaomi 12 và Galaxy S22 là thiết bị đầu tiên sở hữu Snapdragon 898 SoC, mà thay vào đó là điện thoại nhà Nubia.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM