iFixit xác nhận, iPhone 13 series sẽ mất Face ID nếu người dùng thay màn hình của bên thứ ba

iFixit xác nhận, iPhone 13 series sẽ mất Face ID nếu người dùng thay màn hình của bên thứ ba
iPhone 13 được iFixt xác nhận sẽ không thể kích hoạt Face ID nếu người dùng thay thế màn hình ở bên thứ 3 bởi quá trình sữa chữa và thay thế khá khó khăn
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM