iPhone 13 Pro có thời gian giao hàng lâu nhất nhưng vẫn dẫn đầu về lượng đơn đặt hàng

iPhone 13 Pro có thời gian giao hàng lâu nhất nhưng vẫn dẫn đầu về lượng đơn đặt hàng
iPhone 13 Pro sẽ có thời gian giao hàng chậm hơn dự kiến do vấn đề về chuỗi cung ứng nhưng không ảnh hưởng đến số lượng đơn đặt hàng
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM