Có người đem iPhone 13 Pro và Nokia 3310 đọ độ bền drop test 20 tầng lầu

Có người đem iPhone 13 Pro và Nokia 3310 đọ độ bền drop test 20 tầng lầu
Vẫn là kênh TechRax và tòa nhà thân thuộc nơi anh YouTuber này thử nghiệm độ bền những chiếc điện thoại và thiết bị công nghệ, nhưng lần này sản phẩm mới của Apple được đem ra đọ với “huyền thoại”…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM