Tần số quét biến thiên trên iPhone 13 Pro: không chỉ thay đổi dựa theo nội dung ứng dụng

Tần số quét biến thiên trên iPhone 13 Pro: không chỉ thay đổi dựa theo nội dung ứng dụng
Để tránh việc màn hình có tốc độ làm mới cao tiêu hao quá nhiều năng lượng thì một số điện thoại Android đã sử dụng tốc độ làm mới biến thiên, thay đổi dựa trên nội dung xuất hiện trên màn hình.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM