Ứng dụng PC-Covid chưa hoàn thiện, làm lộ thông tin người dùng?

Ứng dụng PC-Covid chưa hoàn thiện, làm lộ thông tin người dùng?
App duy nhất phục vụ chống dịch được cho là “mắc lỗi sơ đẳng” làm tăng nguy cơ bị lộ thông tin của người dùng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM