Thử ngay cách cập nhật laptop chạy Windows 10 lên Windows 11 nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí

Thử ngay cách cập nhật laptop chạy Windows 10 lên Windows 11 nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí
Sau đây là các cách để nâng cấp lên Windows 11 chính thức. Lưu ý: Hãy sao lưu dữ liệu quan trọng trên laptop của bạn cẩn thận trước khi tiến hành cài đặt nhé.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM