Đây là một loạt những tính năng bị mất nếu bạn sửa chữa iPhone 13 Pro mà không nhờ đến Apple!

Đây là một loạt những tính năng bị mất nếu bạn sửa chữa iPhone 13 Pro mà không nhờ đến Apple!
iPhone 13 sẽ còn khó sửa chữa hơn so với iPhone 12, thậm chí nếu bạn có 2 cái iPhone 13 mới mà thay linh kiện qua lại thì nhiều chức năng sẽ bị vô hiệu hóa hoặc hoạt động không chính xác.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM