Ứng dụng phòng chống dịch PC-Covid đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play

Ứng dụng phòng chống dịch PC-Covid đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play
PC-Covid đã có mặt trên AppStore và Google Play để thay thế cho hơn 12 ứng dụng hỗ trợ phòng chống dịch hiện tại.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : Covid, Tin công nghệ

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM