Chế độ Tập trung trên iOS 15 là gì?Hướng dẫn cách cài đặt

Chế độ Tập trung trên iOS 15 là gì?Hướng dẫn cách cài đặt
Kể từ hệ điều hành iOS 15, Apple đã bổ sung thêm chế độ Tập trung thay cho chế độ Không làm phiền – “Do not disturb” trước đây.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM