DisplayMate: Màn hình iPhone 13 Pro Max đẹp nhất!

DisplayMate: Màn hình iPhone 13 Pro Max đẹp nhất!
Với độ sáng cao hơn và thêm tần số quét 120Hz, DisplayMate đã trao cho iPhone 13 Pro Max giải thưởng smartphone có màn hình tốt nhất. Dù iPhone 13 Pro và 13 Pro Max đều giống nhau về các thông số…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM