Cách tải PC Covid: Ứng dụng chính thức tích hợp và thay thế các ứng dụng phòng chống Covid hiện nay

Cách tải PC Covid: Ứng dụng chính thức tích hợp và thay thế các ứng dụng phòng chống Covid hiện nay
Ứng dụng PC Covid sẽ tích hợp và thay thế tất cả các ứng dụng phòng chống dịch do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và truyền thông triển khai như: Bluezone, NCOVI, Tờ khai y tế, khai báo mã QR, quản lý xét nghiệm…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM