Ứng dụng duy nhất phục vụ chống dịch ra mắt

Ứng dụng duy nhất phục vụ chống dịch ra mắt
Ứng dụng PC-Covid vừa chính thức hoạt động, giúp người dân không bị rối khi phải cài đặt và sử dụng nhiều app trên smartphone như trước.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM