Vì chuỗi cung ứng và nhu cầu cao, người dùng sẽ phải chờ lâu hơn để mua iPhone 13

Vì chuỗi cung ứng và nhu cầu cao, người dùng sẽ phải chờ lâu hơn để mua iPhone 13
Các nhà phân tích đã theo dõi từ ngày đầu đặt hàng iPhone 13 thì thấy rằng thời gian khách hàng phải chờ để nhận hàng lâu hơn so với mọi năm, phần lớn liên quan tới chuỗi cung ứng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM