Gián đoạn nguồn cung ở Việt Nam khiến người mua iPhone 13 trên thế giới phải chờ lâu hơn

Gián đoạn nguồn cung ở Việt Nam khiến người mua iPhone 13 trên thế giới phải chờ lâu hơn
Nguồn cung module camera sản xuất ở Việt Nam bị hạn chế ảnh hưởng tới việc phân phối 4 model iPhone 13 của Apple.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM