iPhone 14 ra mắt sẽ có thiết kế đột phá so với iPhone 13 series

iPhone 14 ra mắt sẽ có thiết kế đột phá so với iPhone 13 series
Nếu như iPhone 13 không có sự lột xác về ngoại hình so với thế hệ tiền nhiệm thì iPhone 14 được cho sẽ có thiết kế hoàn toàn mới.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM