Liệu Galaxy Note có trở lại với dạng thiết kế màn hình gập mới sau thành công của Galaxy Z Fold3 và Flip3?

Liệu Galaxy Note có trở lại với dạng thiết kế màn hình gập mới sau thành công của Galaxy Z Fold3 và Flip3?
Galaxy Note series có thể sẽ trở lại với thiết kế màn hình gập mới theo nguồn tin rò rỉ về đơn xin cấp bằng sáng chế sản phẩm mới của Samsung.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM