Thống kế chính thức: Tốc độ tiêu thụ iPhone 13 vượt mặt iPhone 12 ra mắt hồi năm ngoái

Thống kế chính thức: Tốc độ tiêu thụ iPhone 13 vượt mặt iPhone 12 ra mắt hồi năm ngoái
Thống kê mới nhất cho biết iPhone 13 bán chạy hơn cả iPhone 12 năm ngoái, mặc dù dòng điện thoại mới được đánh giá là không quá đột phá về tính năng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM