Tại sao hàng loạt đại lý điện thoại ở Việt Nam dừng nhận cọc iPhone 13?

Tại sao hàng loạt đại lý điện thoại ở Việt Nam dừng nhận cọc iPhone 13?
Khách hàng tại Việt Nam không thể đặt tiền trước để sớm sở hữu iPhone 13 chính hãng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM