Dung lượng RAM trên iPhone 13 là bao nhiêu đã được tiết lộ

Dung lượng RAM trên iPhone 13 là bao nhiêu đã được tiết lộ
Trong các sự kiện ra mắt các sản phẩm mới của mình, Apple thường không giới thiệu dung lượng RAM trên iPhone và iPhone 13 cũng không ngoại lệ. 
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM