Xuất hiện điểm benchmark GPU iPhone 13 Pro: mạnh hơn 55%

Xuất hiện điểm benchmark GPU iPhone 13 Pro: mạnh hơn 55%
Trên Geekbench vừa xuất hiện kết quả benchmark một thiết bị tên là iPhone 14,2 dùng chip A15 và chạy iOS 15, nó được cho là iPhone 13 Pro. Điểm số Geekbench của iPhone 13 Pro vượt trội hoàn toàn so…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM