Cách dùng các tính năng đa nhiệm trên iPad chạy iPadOS 15

Cách dùng các tính năng đa nhiệm trên iPad chạy iPadOS 15
Những tính năng đa nhiệm này có cái mới, có cái đã xuất hiện từ bản trước, giới thiệu vào đây cho bạn nào dùng iPad có thể tham khảo nhé.
Dùng nút đa nhiệm mới trên từng app
Khi bạn nhìn lên…
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM