Táo khuyết nâng cấp lên thẳng 512GB và lượt bỏ bộ nhớ 256GB trên biến thể iPhone 13 Pro

Táo khuyết nâng cấp lên thẳng 512GB và lượt bỏ bộ nhớ 256GB trên biến thể iPhone 13 Pro
Một nguồn tin mới nhất cho biết mẫu điện thoại iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max sẽ lượt bỏ bộ nhớ 256GB và nâng cấp thẳng từ 128GB lên 512GB.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM