8 điểm iPhone không làm được như điện thoại Android và Windows Phone

Về thông số kỹ thuật, hiệu suất và tính năng, iPhone 5S là điện thoại tốt nhất của Apple cho đến nay. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nó tốt như nó có thể. Có một vài tính năng thiếu sót mà chúng ta chỉ muốn có trong iPhone.

8 điểm iPhone không làm được như điện thoại Android và Windows Phone
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập
Từ khoá : iPhone, Android, Windows Phone

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM