Video quảng cáo đầu tiên của Samsung Galaxy K zoom

Samsung chính thức công bộ máy ảnh điện thoại Samsung Galaxy K zoom cách đây it ngày, hôm qua Samsung đã đăng tải video quảng cáo đầu tiên của Galaxy K zoom.

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM