Nokia Lumia 630 điện thoại chạy Windows Phone 8.1 đầu tiên trên thế giới

Lumia 630 đang được quảng cáo ở Trung Quốc, và thiết bị này sẽ được cài sẵn Windows Phone 8.1

Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM